Zpracování osobních údajů

Tyto podmínky byly změněny dne 17.5.2018

Osobní údaje zadávaní při vytváření objednávky

 1. Tyto údaje potřebujeme pro splnění kupní smlouvy. Jde o tzv. zákonnou povinnost a tak s tímto druhem jejich zpracování není třeba udělovat souhlas, protože s námi uzavíráte smlouvu a my se zavazujeme ji naplnit.
 2. K těmto údajům má přístup pouze správce internetového obchodu (pro realizaci odeslání objednávky, přípdně kontaktování s upřesněním) a účetní (pro zanesení do účetního software).
 3. Osobní údaje vztahující se k objednávce budou uloženy v archivu objednávek informačního systému a v účetnictví.
 4. Osobní údaje nebudou přístupny třetím stranám.
 5. Ukládané osobní údaje jsou (ty co jste nám sdělili při objednávce):
  1. Jméno
  2. Adresa
  3. Telefonní číslo
  4. Emailová adresa
 6. Jako subjekt údajů máte tyto práva:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu, resp. doplnění,
  3. právo na výmaz,
  4. právo na omezení zpracování,
  5. právo na přenositelnost údajů,
  6. právo vznést námitku,
  7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
 7. Doba uložení těchto údajů je 10let.
 8. Vaše práva můžete uplatnit písemně, nejlépe na adrese obchod@lookeshop.cz

Údaje zadané v kontaktním formuláři

 1. Vámi zadané údaje slouží pouze k účelu odpovědi na váš dotaz či připomínku.
 2. Žádné další zpracování s těmito údaji není prováděno.
 3. Údaje zůstanou archivováni v poštovním klientovi jako historie komunikace s vámi.
 4. Ukládané osobní údaje jsou (ty co jste nám sdělili ve formuláři):
  1. Jméno
  2. Emailová adresa
 5. Jako subjekt údajů máte tyto práva:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu, resp. doplnění,
  3. právo na výmaz,
  4. právo na omezení zpracování,
  5. právo na přenositelnost údajů,
  6. právo vznést námitku,
  7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
 6. Doba uložení těchto údajů je 10let.
 7. Vaše práva můžete uplatnit písemně, nejlépe na adrese obchod@lookeshop.cz